Montessori in de praktijk

Deze site gaat over mijn ervaringen in de Montessoripraktijk. Het Montessori-onderwijs bestaat al meer dan 100 jaar, maar is absoluut nog niet verouderd. Het is wel een werkwijze die veel vraagt van de leerkracht, maar ook van bestuur en directie van een school. Waarom? Omdat het systeem uitgaat van vertrouwen in het kind, het is gericht op het opvoeden tot zelfstandige en zelfbewuste mensen, waarbij elk kind als persoon als uniek wordt gezien. Er is een toenemende druk vanuit de maatschappij om in elk kind zoveel mogelijk kennis te stoppen, en als dat niet snel genoeg gaat dan is het kind een probleemgeval en moeten er handelingsplannen worden gemaakt. Voor een Montessorileidster is elk kind iemand die onderwijs op maat verdient, maar zonder dat het kind bij afwijking van de norm tot probleemgeval wordt verklaard. Niet de kennis staat centraal, maar het kind staat centraal. Bestuur, inspectie en ook politieke besluitvorming zetten veel Montessorischolen de laatste tijd onder druk om de leerstof centraal te stellen, zoals dat op de meeste klassikale scholen altijd ook geweest is. Om kinderen goed te volgen, te stimuleren en een goede aanpak mogelijk te maken, daar helpen de Montessorimaterialen heel goed mee. Maar het kost veel ervaring en opleiding voor een leerkracht om al de mogelijkheden te benutten. Gelukkig zijn er gedegen Montessori-opleidingen. Op een van die opleidingen heb ik ook enkele jaren gewerkt. Op deze site wil ik vooral ook veel laten zien van hoe het er in mijn klas aan toe gaat en hoe Montessori-onderwijs een feest kan zijn voor de kinderen en hun begeleiders. Bij het onderdeel "Rietje Blijdorp" wil ik mijn ervaringen en visie als leidster en opleider beschrijven. Bij de onderdelen die daar onder staan wil ik vooral allerlei aardige klassemomenten laten zien, die ook mij weer telkens verblijden en verrassen. Ik wil iedereen vooral inspireren om zo het Montessori-onderwijs zoals het ooit bedoeld was te blijven behouden. Twee filmpjes zijn gemaakt in 2012.

Op de foto zie je mij bezig met enkele kinderen en een gastdocent die uitlegt hoe het is om blind te zijn. Hij demonstreert de braille-leesregel voor nieuwsgierige kinderen. Ze staan er met hun neus boven op en willen alles weten!.